GÜNEŞ ENERJİSİ, TÜRKİYE’DEKİ SON DURUMU VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ {Makale}

Fatma Çanka Kılıç Doç. Dr.
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı
Kocaeli
fatmacankakilic@hotmail.com

ÖZ Türkiye mükemmel coğrafi konumu nedeniyle büyük bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2737 saattir. Ortalama toplam gelen güneş enerjisi miktarı ise 1527 kWh/m²yıl’dır. Günümüzde büyüyen enerji ihtiyacını karşılamada, fosil yakıtlara alternatif, temiz ve sürdürülebilir nitelikteki yenilenebilir enerjilere yönelim, devlet teşvikleri ile birlikte daha da artmıştır ve bu enerji üretimleri yeni iş imkânları sağlamaktadır. Bu çalışmada, güneş enerjisine genel bir bakış, Türkiye’de güneş enerjisinin son durumu, güneş enerjisi potansiyelleri, üretimleri, devlet teşvikleri, kullanım sahaları ve güneş enerjisi teknolojileri incelenmiştir. Böylece, yenilenebilir enerjilerdeki gelişmelere katkı sağlanması ve konuya yönelik bilinçlenmenin arttırılması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, fotovoltaik, PV teknolojiler

MAKALE DEVAMI LİNK

tozoğlu-mühendislik-elektrik-proje-mekanik-proje-güneş-enerjisi-sistemleri