ARAZİ İZİN SÜREÇLERİNİN YÖNETİLMESİ

Arazinin GES kapasitesinin uygunluğunun sağlanması, Arazinin satın alma süreçlerinin yönetilmesi, Arazinin kuru marjinal raporunun alınması, Arazinin ÇED başvurularının yapılması ve onayının alınması, Enerji nakil hattı en yakın ve uygun bağlantı noktasının belirlenmesi ve talep edilmesi, Harita süreçlerinin yapılması, Arazinin çağrı mektubu başvuru dosyasına hazır hale getirilmesi için gerekli resmi izinlerin alınması. 

tozoğlu-mühendislik-elektrik-proje-mekanik-proje-güneş-enerjisi-sistemleri